Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ōuetsu Reppan Dōmei': Boshin War Pentagram Dewa Province Echigo Province Hokkaidō Matsumae clan Mutsu Province Date Yoshikuni Edo Prince Kitashirakawa Yoshihisa Sendai Shiroishi Castle Aizu Tsuruoka Domain Hayashi clan Jōzai Domain Raijintai Iiyama Domain Tamura Kuniyoshi Umezawa Michiharu Aoba Castle Date Munemoto Ichinoseki Domain Matsudaira Nobutsune (Kaminoyama) Andō Nobumasa Kanji Ishiwara Katakura Kojūrō Katakura Kuninori Kubota Domain Miharu Domain Morioka Domain Nagaoka Domain Naitō Nobuchika Oda Suemaru Satake Yoshisato Uesugi Mochinori Ōgaki Domain Nabeshima Naohiro (Saga) Niwa clan Sōma clan Ōura Kanetaka Sendai Domain Ōtsuki Fumihiko Battle of Hokuetsu Nanbu clan Shinagawa Yajirō Akita clan Battle of Hakodate Itakura Katsukiyo Matsudaira Tadakazu
Disclaimer