Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Administrative divisions of China': China History of the administrative divisions of China Population De jure People's Republic of China De facto Autonomous regions of the People's Republic of China Constitution of the People's Republic of China County-controlled district Civil service of the People's Republic of China 2005 December 31 United States Federalism in China Ming Dynasty Province (China) Qing Dynasty Yuan Dynasty Divide and rule Separatism Chongqing Hainan Hong Kong Macau Special administrative region Penghu Republic of China Taiwan Province Fujian Kinmen Matsu Islands Guizhou Qinghai Tibet Autonomous Region Xinjiang Yunnan Village (China) Neighbourhood Residential community Sub-provincial city in the People's Republic of China Sub-prefecture-level city Pudong Shanghai Direct-controlled municipality District (China) Baoding Beijing County-level city Jiyuan Municipality
Disclaimer