Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ahirs': India Nepal Million Ahirs James Todd Kshatriya Lunar Dynasty Pururavas Yadav Gujarat Maharashtra Mathura, Uttar Pradesh Sutlej Yamuna Haryana Jhansi Hindu Agra Bulandshahr Etah Gujrat Madhya Pradesh Rajasthan Bengal Bihar Bhumihar Cattle Punjab (India) Uttar Pradesh Terai Gotra Jat people Goddess Sacred cow Diwali Krishna Janmashtami British Raj Martial Race Police Kushan Empire Scythians Shakya Dhangar Sanskrit Krishna Yadu Punjab region Saka Yuezhi Anatolia
Disclaimer