Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Aikikai Hombu Dojo': Aikido Aikikai Umbrella organization Dojo Metonymy Morihei Ueshiba Shinjuku, Tokyo World War II Dōshu Moriteru Ueshiba Shidōin Shihan Uchi-deshi Ki Society Kisaburo Osawa Sadateru Arikawa Seishiro Endo Benjamin Galarpe Gaku Homma Hiroshi Tada Morito Suganuma Seigo Yamaguchi Yasuo Kobayashi Zenzaburo Akazawa Christian Tissier Katsuaki Asai Koretoshi Maruyama Ljubomir Vračarević Mitsunari Kanai Nobuyoshi Tamura Seiichi Sugano Seijuro Masuda Sensei William Gleason Shoji Nishio Yoshimitsu Yamada Dojocho Frank Doran (aikido) Kanshu Sunadomari Katsuzō Nishi Mitsugi Saotome Shizuo Imaizumi William Gleason (aikidoka) Aikido Schools of Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Minoru Hirai Shigemi "Eddie" Hagihara Toshikazu Ichimura André Nocquet Iwama Ryu Akira Tohei
Disclaimer