Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ajitnath': Jain cosmology Jainism Tirthankar Karma in Jainism Siddha Ayodhya Ikshvaku Vijaya Magh (Sikh calendar) Sagara (Vedic king) Pausha Chakravartin Chaitra Nirvana (Jainism) Yajurveda Sagara Hinduism Puranas Hindu Bhagiratha Ganges Ajitha purana Rever dynasty Ikshvaku dynasty
Disclaimer