Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Aksu Prefecture': China Pinyin Simplified Chinese characters Xinjiang Area Han Chinese Uyghur people Aksu, Xinjiang Awat County Baicheng County County (China) County-level city Kalpin County Kuqa County Toksu County Uqturpan County Wensu County Xayar County Li Chong (general) Music of Xinjiang Aksu Kucha Feng Changqing Li Siye Geshu Han An Sishun Duan Xiushi Li Lin (chancellor) Gao Xianzhi Amban Battle of Talas Lü Guang Li Mi (chancellor) Wang Mang
Disclaimer