Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ancient Chinese coinage': Casting Coining (mint) Calligraphy Patina Numismatics Sima Qian Yellow River Spring and Autumn Period Socioeconomics Cowry Shang Dynasty Anyang Chu (state) Warring States Period Barter Zhou Dynasty Hebei Henan Shanxi Han (state) Wei (state) Zhao (state) Qi (Shandong) Shandong Chengde Xiongnu Yan (state) Xiadu Boshan District Liaoning Luoyang Qin Shi Huang Shaanxi Liu Sheng Sichuan Emperor Ling of Han Gansu Shu Han Jin Dynasty (265–420) Emperor Wen of Liu Song Liu Song Dynasty Liang Dynasty Emperor Wu of Liang Emperor Yuan of Liang Emperor Jing of Liang Emperor Wen of Chen Emperor Xuanwu of Northern Wei Northern Wei Emperor Wen of Western Wei Western Wei
Disclaimer