Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Artaphernes': Darius I of Persia Sardis Athens Cleisthenes Hippias (tyrant) Tyrant Ionian Revolt Herodotus Parasang Diodorus Siculus Mardonius Artaphernes (son of Artaphernes) Datis Eretria Lydia Mysia Aeschylus The Persians Khvarenah 490 BC 494 BC 492 BC 498 BC Aristagoras Battle of Lade Siege of Naxos (499 BC) Hecataeus of Miletus Lydia (satrapy) Agoracritus Aristippus Histiaeus Classical Greece Siege of Eretria Otanes Battle of Marathon First Persian invasion of Greece List of military commanders Aegina History of Anatolia Greco-Persian Wars Asha History of the Cyclades
Disclaimer