Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ashigaru': Conscription Infantry Japan Muromachi period Shogun Heian period Daimyo Mercenary Koku Cavalry Samurai Catapult Katana Naginata Yari Arquebus Sashimono Kyoto Ōnin War Sengoku period Toyotomi Hideyoshi Yamauchi Kazutoyo Yumi Battle of Nagashino Musket Oda clan Takeda clan China Korea Tokugawa shogunate Oda Nobunaga Edo period Dō-maru Torii Suneemon Glossary of Japanese history Oyumi Shimada Ichirō Tōdō Takatora Uemura Iemasa Shinagawa Yajirō Sōjutsu Takahashi Korekiyo Battle of Uedahara Siege of Mitsuji Nakae Chōmin Saitō Hajime Uemura Masakatsu Ōuchi Masahiro Shogun (1986 board game) Kōyō Gunkan
Disclaimer