Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ashikaga Mitsukane': Kamakura-fu Kantō kubō Nanboku-chō period Ashikaga Ujimitsu Ashikaga Yoshimochi Dewa Province Mutsu Province Yamana clan Yūki clan Ōuchi Yoshihiro Ashikaga Yoshimitsu Izu Mishima Taisha Tokugawa Tozama daimyo Uesugi Zenshū Zuisen-ji Ōei Ashikaga Mochiuji Kamakura, Kanagawa
Disclaimer