Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ashikaga Takauji': Ashikaga shogunate Shogun Japan Muromachi period Emperor Seiwa Minamoto clan Samurai Seiwa Genji Shimotsuke Province Tochigi Prefecture Musō Soseki Zen General officer Genkō War Kamakura shogunate Kyoto Emperor Go-Daigo Kusunoki Masashige Kamakura, Kanagawa Nitta Yoshisada De facto Kenmu restoration Heian period Hōjō clan Hōjō Tokiyuki Kyūshū Battle of Minatogawa Emperor Kōmyō Nanboku-chō period Chinjufu Shogun Ashikaga Motouji Ashikaga Tadayoshi Emperor Go-Murakami Kanrei Kō no Moronao Kō no Moroyasu Nitta Yoshimune Emperor Go-Kōgon Kitabatake Chikafusa Ashikaga Yoshiakira Ashikaga Yoshimitsu Taiheiki Imperial Regalia of Japan Meiji period Tokushi Yoron University of Queensland Press Isaac Titsingh Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society
Disclaimer