Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ashikaga Yoshikazu': Ashikaga shogunate Japan Muromachi period Shogun Ashikaga Yoshimochi Emperor Go-Hanazono Ashikaga Yoshinori Japanese era name Joyce Ackroyd Tokushi Yoron University of Queensland Press Dover Publications Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society List of state leaders in 1424 List of state leaders in 1425 List of state leaders in 1423 1425 List of shoguns 1407 March 17 August 27
Disclaimer