Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Asopus': God (male deity) Greece Greek mythology River Turkey Boeotia Euripus Strait Kithairon Plataea Thebes, Greece Pausanias (geographer) Phlius Sicyon Büyük Menderes River Caria Miletus Peloponnese Phrygia Mount Oeta Thessaly Herodotus Thermopylae Trachis Laodicea on the Lycus Lycus (river of Phrygia) Ladon Metope (mythology) Acusilaus Apollodorus Eurynome Oceanus Pero Poseidon Tethys (mythology) Zeus Athens Erechtheus Amphion and Zethus Antiope (mother of Amphion) Anthedon (mythology) Arne (mythology) Statius Capaneus Aras Diodorus Siculus Aeschylus Nemea Elis Harpina Oenomaus
Disclaimer