Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ayya Vaikundar': Akilathirattu Ammanai Avatar Ayyavazhi Manu Nadar (caste) Narayana Swamithope Tamil Nadu Deva (Hinduism) Kanyakumari district South India Channar Caste Vishnu Sampooranathevan Ayyavazhi mythology Puviyur Borassus Thiruchendur Detchanam Avathara Pathi Ayya Vaikunda Avataram 1833 March 4 Kroni Yuga Kalineesan Narayan God Krishna Moksha Paramatman Vinchai to Vaikundar Kalimayai Ayya Vaikundar Tirunelveli Travancore Mendicant Dharma Yukam Kali Yuga Kaliyan Dharma Raja of Travancore Swathi Thirunal Rama Varma Thuvayal Thavasu Ekam The Santror Nizhal Thangal Seedars 1851 June 3
Disclaimer