Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Banashankari Amma Temple': Badami Bijapur district Cholachagudd Hindu temple Karnataka Parvati Shakambhari Maharashtra Kuldevta Western Chalukya Empire Maratha Sanskrit Shiva Durga 7th century Jainism Shaivism Shaktism Vaishnavism Shakti Kannada language Rashtrakuta Dynasty Dravidian architecture Vijayanagara architecture Garbhagriha Gopuram Mandapa Damaru Kapala Trishul Vedas Deshastha Brahmin Harishchandra Tirtha Pradakshina Islamic architecture Padma Purana Skanda Purana Deva Yajna Muslim Vermilion Full moon Hindu calendar Pausha Gadag-Betigeri Bangalore Hubballi Bangalore Kannada Namma Metro
Disclaimer