Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Banská Bystrica District': Banská Bystrica Region Districts of Slovakia Slovakia Administrative divisions of the Kingdom of Hungary Kingdom of Hungary Zólyom County Badín Baláže Brusno Dolná Mičiná Dolný Harmanec Dúbravica Harmanec Hiadeľ Horné Pršany Hrochoť Hronsek Kordíky Králiky Kynceľová Lučatín Malachov Medzibrod Motyčky Moštenica Môlča Nemce Oravce Podkonice Pohronský Bukovec Poniky Povrazník Priechod Riečka, Banská Bystrica District Sebedín-Bečov Selce, Banská Bystrica District Slovenská Ľupča Strelníky Tajov Turecká Vlkanová Poľana Protected Landscape Area Ľubietová Banská Bystrica Low Tatras National Park
Disclaimer