Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bantu expansion': Bantu languages Cameroon Agriculture Metalworking Khoisan Archaeology Linguistics Natural environment Neolithic Pygmies Kalahari Desert Khoisan languages Afrikaans Coloured English language Khoikhoi SAN Hadza language Sandawe language Angola Democratic Republic of the Congo Savanna Zambia Bantu peoples Nguni Swazi Xhosa Zulu Boer KwaZulu Shaka KwaZulu-Natal Mthethwa Paramountcy Ndwandwe Dingiswayo Zwide Battle of Gqokli Hill Battle of Mhlatuze River Mfecane East London, South Africa Pongola River Mzilikazi Northern Ndebele people Zimbabwe Dingane kaSenzangakhona Cetshwayo kaMpande Mpande kaSenzangakhona Battle of Isandlwana Impi Venda people
Disclaimer