Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Battle of Jinyang': Jin (state) Spring and Autumn Period Zhao (state) Han (state) Wei (state) Warring States Period Song Dynasty Zizhi Tongjian Lishi District Changzhi Handan Taiyuan Zhangzi County Fen River Qi (Shandong) Jiang County Quwo County Yuncheng 403 BC King Weilie of Zhou Sima Guang Han Fei Legalism (Chinese philosophy) 453 BC
Disclaimer