Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Battle of Komaki and Nagakute': 1584 1586 Oda Nobukatsu Tokugawa Ieyasu Toyotomi Hideyoshi Oda Nobunaga 1583 Battle of Shizugatake Oda Nobutaka Shibata Katsuie Osaka Castle Okada Shigetaka Mount Komaki Nagakute, Aichi Kiyosu Castle Ikeda Tsuneoki Inuyama Castle Oda clan Mori Nagayoshi Arquebus Incident at Honnō-ji Mori Ranmaru Sakai Tadatsugu Sakakibara Yasumasa Okazaki, Aichi Hori Hidemasa Iwasaki Castle Iga Province Kasugai, Aichi Moriyama-ku, Nagoya Nagoya Niwa clan Nisshin, Aichi Hit-and-run tactics Owariasahi, Aichi Nene (person) Mikawa Province Mizuno Tadashige Ii clan Flank Honda Tadakatsu Takigawa Kazumasu Maeda Toshiie Noto Province Sassa Narimasa Edo period Tokugawa clan Tokugawa shogunate Meiji Restoration Siege of Suemori
Disclaimer