Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Battle of Shizugatake': Japan Oda Nobutaka Sengoku period Toyotomi Hideyoshi Nakagawa Kiyohide Shibata Katsuie Sakuma Morimasa Echizen Province Fukui, Fukui Kitanosho Castle Seppuku Seven Spears of Shizugatake Fukushima Masanori Katō Yoshiaki Nakagawa Hidenari 1583 Akamatsu Norifusa Battle of Komaki and Nagakute Nagahama Castle Tokuyama Norihide Kasuya Takenori Katō Kiyomasa Wakisaka Yasuharu Nakagawa Hidemasa Shibata Katsutoyo Oichi Yodo-dono Maeda Toshiie Gamō Ujisato Tenshō (Momoyama period) Warriors Orochi Azuchi–Momoyama period Incident at Honnō-ji Tokugawa Ieyasu List of battles 1401–1800 Samurai
Disclaimer