Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Battles of Kawanakajima': Echigo Province Japan Kai Province Sengoku period Shinano Province Takeda Shingen Uesugi Kenshin Nagano, Nagano 1553 1555 1557 1561 1564 September 10 Ogasawara Nagatoki Hachiman Zenkō-ji Kōfu, Yamanashi Kōsaka Masanobu Shinano River Yamamoto Kansuke Seppuku Japanese war fan Takeda Nobushige Heaven and Earth (1990 film) Fūrin Kazan (Taiga drama) Shogun: Total War Amakasu Kagemochi Nagao Fujikage Anayama Nobukimi Honjō Shigenaga Irobe Katsunaga Oyamada Nobushige Takanashi Masayori Amari Masatada Murakami Yoshikiyo Kōyō Gunkan Naoe Kagetsuna List of Japanese battles Nagao clan October 18 Samurai Banners Twenty-Four Generals of Takeda Shingen Yonekura Shigetsugu Kōji (Muromachi period) List of battles (geographic) Samurai Warriors 2 Warriors Orochi Ōnin War List of battles 1401–1800
Disclaimer