Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bhaktivedanta Narayana Goswami': 1921 February 16 Spiritual leader Vaishnavism 1959 A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Bhakti Prajnana Kesava Goswami Diksa Sannyasa Shiksha Amavasya Bihar Ganges India Kirtan Pravachan Acharya Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami Guru Nabadwip West Bengal Parikrama (religious practice) Gaura-purnima Gayatri Mathura Radha Krishna Bengal Mathura, Uttar Pradesh Hindi Samadhi Bengali language Bhaktivinoda Thakur Gaudiya Math International Society for Krishna Consciousness Karatal River Mridangam Gaudiya Vaishnavism 1977 Krishna Balaram Mandir Vrindavan List of people from Bihar Gurudeva Bhakti Hridaya Bon Swami
Disclaimer