Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bharatanatyam': Dance Tamil language Tamil Nadu Silappatikaram Tamil literature Tamil Sangams Tolkāppiyam Devadasi Hindu temple Karana Apsara Kali Yuga Mohiniyattam Odissi Natya Yoga Yoga Lasya Shiva Solo (dance) Tandava Yin and yang Bhava Rasa Kriya Sringara Chidambaram Patañjali Hindu mythology Nataraja Bharatanatyam Desi Margi Maratha Thanjavur Pandanallur style Rukmini Devi Arundale Balasaraswati Arangetram Carnatic music Abhinaya Karana dance Alarippu Invocation Ganesha Drum Pushpanjali Devotion Poetry Performance Love
Disclaimer