Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Chakreshvari': Rishabha (Jain tirthankar) Tirthankar Khandelwal Tutelary deity Chakra Sarawagi Rishabhdeo Yakshini
Disclaimer