Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Cyme (Aeolis)': Aeolis Anatolia Ancient Greek Kymi Lydia Aeolians Turkey Didyma Homer Hyllus Strabo Aegean Sea Euboea Mycenaean Greece Cumae alphabet Ionic Greek Pelasgians Ionians Dorians Athens Achaemenid Empire Herodotus Persian people Apollo Lesbos Mytilene Ionian Revolt Darius I of Persia Klazomenai Otanes Sardis Xerxes I of Persia Battle of Salamis Aristagoras Darius Miletus Xerxes Thucydides Ancient Rome Antiochus III the Great Polybius Tiberius Pliny the Elder Cilla Larissa Myrina (Mysia) Notion (ancient city) Pitane Temnos Smyrna
Disclaimer