Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Daksheswara Mahadev Temple': Haridwar Hindu temple India Kankhal Shiva Uttarakhand Daksha Dakshayani Prajapati Creator deity Hindu mythology Bhadrakali Brahma Gana Ganas Virabhadra Ashvamedha Horse sacrifice Vayu Purana Yajna Bhakti Devi Mahavidya Navratri Puja
Disclaimer