Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Date Masamune': 1567 1636 Azuchi–Momoyama period Edo period June 27 September 5 Daimyo Sendai Tōhoku region Date Terumune Yamagata Prefecture Yonezawa, Yamagata Date clan Hitachi Province Ibaraki Prefecture Kamakura period Fukushima Prefecture Genpei War Kamakura shogunate Minamoto no Yoritomo Minamoto no Yoshitsune Mutsu Province Helmet Smallpox Katakura Kagetsuna Aizu Obama Castle (Mutsu) Siege of Odawara (1590) Toyotomi Hideyoshi Japanese invasions of Korea (1592–1598) Tokugawa Ieyasu Koku Hōjō Ujimasa Siege of Odawara Luis Sotelo Siege of Osaka Zen Ethics Sendai Domain Tokugawa shogunate Oda Nobunaga Haiku Matsuo Bashō Matsushima Japanese warship San Juan Bautista Shipbuilding Hasekura Tsunenaga Mexico Philippines Coria del Río
Disclaimer