Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Dushasana': Dhritarashtra Duryodhana Gandhari (character) International Alphabet of Sanskrit Transliteration Mahabharata Kunti Pandava Pandu Vyasa Draupadi Shakuni Yudhisthira Krishna Sari Bhima Kurukshetra War Sanskrit Krishna Dharma Dusadh Nelliyode Vasudevan Namboodiri Yuyutsu Thimithi Abhimanyu Shri Krishna Pandaviyam Jaane Bhi Do Yaaro Kurukshetra War - day 1 Arya Kekeya Kingdom Kambojas (Mahabharata) Drona Karna
Disclaimer