Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Eitoku': Japanese era name Kōryaku Nanboku-chō period Northern Court Shitoku Year Emperor Go-Daigo Emperor Go-Murakami Meiji period Southern Court Yoshino District, Nara Ashikaga shogunate Edo period Imperial Regalia of Japan Ashikaga Takauji Kyoto Kōwa (Muromachi period) Ashikaga Yoshimitsu Daijō Daijin Nijō Yoshimoto Sesshō and Kampaku Naidaijin Sadaijin Dainagon Tokushi Yoron University of Queensland Press Harvard University Press University of California Press Isaac Titsingh Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society
Disclaimer