Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emishi': Soga no Emishi Honshū Tōhoku region Emperor of Japan Heian period Nara period Jōmon period Ainu people Book of Song Horse Guerrilla warfare Hokkaidō Abe no Hirafu Akita Prefecture Mishihase Kitakami River Ōu Mountains Sendai Kantō region Aterui Kofun Hiraizumi, Iwate Northern Fujiwara Abe clan Gōzoku Kiyohara family Nihon Shoki Shoku Nihongi Song Dynasty Tang Dynasty Emperor Taizong of Tang Turkic peoples Uyghur people Beard Hayao Miyazaki Princess Mononoke 7590 Aterui Kesen dialect Sakanoue no Tamuramaro Echigo Province Fujiwara no Kiyohira Fujiwara no Tsunekiyo Kurihara District, Miyagi Mōtsū-ji Iwate Prefecture Noheji, Aomori Saikō Higashidōri, Aomori Aomori Nebuta Matsuri Morioka, Iwate
Disclaimer