Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Taiwu of Northern Wei': History of China Northern Wei Xianbei Liu Song Dynasty Sixteen Kingdoms Southern and Northern Dynasties Buddhism Cui Hao Taoism Buddhism in China Three Disasters of Wu Tuoba Yu Zong Ai Emperor Wencheng of Northern Wei Tuoba Huang Crown prince Emperor Daowu of Northern Wei Emperor Mingyuan of Northern Wei Heir presumptive Book of Wei Emperor Xiaowen of Northern Wei Wet nurse Rouran Henan Yujiulü Datan Nurse empress dowager Kou Qianzhi Helian Bobo Northern Yan Xia (Sixteen Kingdoms) Sanmenxia Shaanxi Shanxi Yulin, Shaanxi Yuncheng, Shanxi Chang'an Guanzhong Helian Chang Helian Ding Gansu Tianshui Concubinage Pingliang Sima Guang Zizhi Tongjian Emperor Wen of Liu Song Yellow River Gobi Desert Tiele people Hulao Pass
Disclaimer