Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Xiaowen of Northern Wei': Emperor History of China Northern Wei Xianbei Sinicization China Chinese language Han Chinese clothing Chinese surname Tuoba Datong Historical capitals of China Luoyang Shanxi Rouran Crown prince Yuan Xun Jin Dynasty (265–420) Social stratification Emperor Xiaoming of Northern Wei An Shi Rebellion Equal-field system Tang Dynasty Emperor Xianwen of Northern Wei Empress Feng (Wencheng) Buddhism Taoism Taishang Huang Sima Guang Eunuch Emperor Gao of Southern Qi Liu Song Dynasty Southern Qi Hohhot Inner Mongolia Empress Feng Run Temple name Emperor Wen of Han Empress Feng Qing Henan Jiaozuo Xinxiang Emperor Ming of Southern Qi Xiao Zhaowen Anhui Lu'an Xinyang Change of Xianbei names to Han names Emperor Xuanwu of Northern Wei Nanyang
Disclaimer