Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Yuan of Jin': 276 323 January 3 Jin Dynasty (265–420) Pinyin Wade–Giles Huai River Three Gorges Wu Hu Luoyang Book of Wei Book of Jin Sima Ying Sima Yue War of the Eight Princes Shandong Wang Dao Weifang Yellow River Anhui Emperor Huai of Jin Jiangsu Jianye Regent Yangtze River Zhejiang Wang Dun Han Zhao Hubei Hunan Tao Kan Chang'an Emperor Min of Jin Sima Zhao Crown prince Emperor Ming of Jin Liu Cong (Han Zhao) Beijing Hebei Tianjin Xianbei Former Liang Gansu Jin Zhun Liu Can Liu Yao Shi Le Later Zhao Liaoning Murong Hui
Disclaimer