Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Empress Dowager Hu': Empress dowager History of China Northern Wei Concubinage Emperor Xiaoming of Northern Wei Emperor Xuanwu of Northern Wei Regent Yuan Cha Erzhu Rong Luoyang Yellow River Buddhism Crown prince Abortion Empress Gao (Xuanwu) Wet nurse Eunuch Yu Zhong Gao Zhao Yuan Yong Baoji Shaanxi Bayan Nur Hebei Inner Mongolia Zhangjiakou Jiangsu Liang Dynasty Xuzhou Baoding Chang'an Emperor Ming of Southern Qi Guyuan Ningxia Shandong Southern Qi Weifang Xiao Baoyin Shouyang Empress Hu (Xiaoming) Shanxi Changzhi Yuan Zhao Erzhu Shilong Emperor Xiaozhuang of Northern Wei Tonsure Emperor Xiaowu of Northern Wei Empress Hu Husi Chun 528
Disclaimer