Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Enbun': Japanese era name Bunna Kōan (Muromachi period) Nanboku-chō period Northern Court Year Emperor Go-Daigo Meiji period Southern Court Yoshino District, Nara Ashikaga shogunate Edo period Imperial Regalia of Japan Ashikaga Takauji Kyoto Shōhei Dainagon Naidaijin Ashikaga Yoshinori Emperor Kōgon Emperor Kōmyō Emperor Sukō Ashikaga Yoshiakira Tokushi Yoron University of Queensland Press Harvard University Press University of California Press Isaac Titsingh Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society
Disclaimer