Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Erzhu Shilong': 500 532 Chinese style name History of China Northern Wei Xianbei Emperor Xiaoming of Northern Wei Emperor Xiaozhuang of Northern Wei Empress Dowager Hu Erzhu Rong 530 Emperor Jiemin of Northern Wei Gao Huan Luoyang Xiongnu 528 Yuan Zhao Changzhi Shanxi Yellow River 529 Henan Liang Dynasty Yuan Hao Zhengzhou Handan Hebei Empress Erzhu Ying'e Erzhu Zhao Taiyuan Yuan Ye Erzhu Tianguang Guanzhong 531 Emperor Xianwen of Northern Wei Yuan Lang Xingtai Ye, China Empress Erzhu (Jiemin) Chang'an Husi Chun Emperor Xiaowu of Northern Wei Empress Dowager Lou Zhaojun Yuwen Tai Emperor Wu of Liang
Disclaimer