Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Fujian': Chinese Postal Map Romanization Fuzhou dialect Hakka Min Nan People's Republic of China Province (China) Guangdong Jiangxi Zhejiang Taiwan Taiwan Strait Fuzhou Jian'ou Tang Dynasty Han Chinese Foochow Romanized Kinmen Matsu Islands Republic of China Fujian Province, Republic of China Neolithic Bone Ceramic Exoskeleton Jade Pingtan Island Spinning wheel Weaving Copper Age Bronze Age Minyue Pe̍h-ōe-jī Spring and Autumn Period Yue Yue (state) Chu (state) Qin Dynasty Emperor Gaozu of Han Xiang Yu Han Dynasty Tributary state Wuyi Mountains Three Kingdoms Eastern Wu Sun Quan Yue peoples Jin Dynasty (265–420) Migration of the eight clans Chen (surname) He (surname)
Disclaimer