Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Gandhari (character)': Gāndhārī Hindu Mahabharata Afghanistan Gandhara Pakistan Dhritarashtra Kuru Duhsala Jayadratha Kaurava Duryodhana Dushasana Kurukshetra Pandava Dharma Kunti Shiva Krishna Shakuni
Disclaimer