Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Genpei War': 1180 1185 Conflict Heian period Japan Minamoto clan Taira clan 1192 Kamakura shogunate Minamoto no Yoritomo Kanji Japanese era name Battle of Dan-no-ura Battle of Uji (1180) Kyoto Heiji Rebellion Hōgen Rebellion 1177 Coup d'état Daijō Daijin Emperor Go-Shirakawa Prime minister Taira no Kiyomori Cloistered rule Emperor Antoku Emperor Takakura March 21 Minamoto no Yorimasa Mii-dera Byōdō-in Battle of Ishibashiyama Hakone, Kanagawa Izu Province Kai Province Kōzuke Province Takeda clan Siege of Nara Battle of Sunomatagawa Minamoto no Yukiie Taira no Tomomori Battle of Yahagigawa Minamoto no Yoshinaka Kamakura, Kanagawa Battle of Kurikara Siege of Hiuchi Taira no Koremori Imperial Regalia of Japan Taira no Munemori Kansai region Minamoto no Yoshitsune
Disclaimer