Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Grand Secretariat': Ming Dynasty Pinyin Chancellor of China Hongwu Emperor Three Departments and Six Ministries Yuan Dynasty Hanlin Academy Yǒnglè Xuande Emperor Three Dukes Guan Wen Sun Chengzong Zhang Juzheng Ming Shi-lu Grand Council Xu Jiyu Nalan Mingzhu Yang Guangxian Nalan Xingde Agui Zuo Zongtang Chinese government Secretariat Fernão Pires de Andrade History of the Ming Dynasty Yongle Emperor Tibet during the Ming Dynasty 1620s
Disclaimer