Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hachisuka Masakatsu': 1586 Azuchi–Momoyama period Daimyo History of Japan July 8 Toyotomi Hideyoshi Aichi Prefecture Ama District, Aichi Hachisuka clan Ji-samurai Owari Province Kiso River Oda clan Saitō clan Mōri Terumoto Sunomata Castle Awa Province (Tokushima) Hachisuka Iemasa Sengoku Jieitai 1549 Japanese clans
Disclaimer