Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Haribhadra': Jainism Mendicant Svetambara Dharmakirti Brahmin Initiation Buddhism Logic Prakrit Sanskrit Dignāga Indian logic Anekantavada Hinduism Karma Moksha Yoga Haribhadra (Seng-ge Bzang-po) Saraha Jain monasticism Cārvāka Acharya Ancient philosophy Sukhlal Sanghvi Shedra Bhinmal Shramana Tibetan Buddhist canon Jain philosophy
Disclaimer