Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Heiji Rebellion': Cloistered rule Emperor Go-Shirakawa Japan Hōgen Rebellion Emperor Nijō Kyoto Taira clan Taira no Kiyomori Fujiwara no Nobuyori Minamoto clan Siege of Sanjō Palace Fujiwara no Michinori Minamoto no Yoshitomo Taira no Shigemori Minamoto no Yoshihira Owari Province History of Japan Minamoto no Yoritomo Samurai Kamakura period Tale of Heiji Tale of Hōgen The Tale of the Heike University of Tokyo Press Sasaki Hideyoshi Sasaki Takatsuna 1160 Battle of Ishibashiyama Fukuhara-kyō Minamoto no Tomonaga 1159 List of sieges Minamoto no Yoshitsune Tokiwa Gozen Heiji Minamoto no Yorimasa Genpei War Sagami-ji Hōjō Masako Karakuwa, Miyagi Hōjō Tokimasa Pederastic couples in Japan Genji: Dawn of the Samurai Japanese calligraphy Fujiwara clan Heian period
Disclaimer