Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hongwu Emperor': China Ming Dynasty Temple name Regnal year Yuan Dynasty Beijing Dadu Mandate of Heaven Bozhou Peasant Yellow River Buddhism Monastery Mongols Millenarianism Red Turban Rebellion White Lotus Society Confucianism Neo-Confucianism Nanjing Yangtze River Chen Youliang Artillery Gunpowder Jiao Yu Huolongjing Liu Ji (14th century) Battle of Lake Poyang Largest naval battle in history Hangzhou Song Dynasty Suzhou Yangtze River Delta Zhang Shicheng Names of China Mongolia Yunan Chinese classics Imperial examination Scholar-bureaucrats Anhui Hunan Tang Dynasty Tumu Crisis Yongle Emperor Islam in China Lan Yu (general) Mu Ying Grand Secretariat Ray Huang
Disclaimer