Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Hongzhi Emperor': 1470 1505 China Emperor July 30 June 8 Ming Dynasty Chenghua Emperor Regnal year Confucianism Liu Jian Hongwu Emperor Yongle Emperor Choe Bu Courier Grand Canal (China) Jeju-do Korea Three Departments and Six Ministries Zhengde Emperor List of state leaders in 1487 List of state leaders in 1488 List of state leaders in 1489 List of state leaders in 1490 List of state leaders in 1491 List of state leaders in 1492 List of state leaders in 1493 List of state leaders in 1494 List of state leaders in 1495 List of state leaders in 1496 List of state leaders in 1497 List of state leaders in 1498 List of state leaders in 1499 List of state leaders in 1501 List of state leaders in 1502 List of state leaders in 1503 List of state leaders in 1504 List of state leaders in 1505 Xu Pu List of state leaders in 1500 Wang E Jiajing Emperor Jichang Garden Ming Dynasty painting 1487 Chu (surname) Taishan Sandouping Emperor Wen of Sui Xiaozong
Disclaimer