Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jōwa (Muromachi period)': Japanese era name Kannō Kōei (era) Emperor Go-Daigo Emperor Go-Murakami Meiji period Southern Court Yoshino District, Nara Ashikaga shogunate Edo period Imperial Regalia of Japan Ashikaga Takauji Kyoto Kōkoku Shōhei Nijō Yoshimoto Sesshō and Kampaku Takatsukasa Morohira Sadaijin Ashikaga Motouji Ashikaga Tadayoshi Joyce Ackroyd Kanrei Kō no Moronao Tokushi Yoron University of Queensland Press Harvard University Press University of California Press Isaac Titsingh Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society Japanese missions to Joseon
Disclaimer