Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ji-samurai': History of Japan Ikkō-ikki Primogeniture Kamakura period Shugo Wakasa Province Koku Toyotomi Hideyoshi Ikeda Nagamasa Ikeda Tomomasa Hachisuka Masakatsu Amago Tsunehisa Iga-ryū Akata Daimyo Kōga-ryū Ōnin War Shogun
Disclaimer