Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jichang Garden': Chinese character Jiangsu Wuxi Beijing Old Summer Palace Summer Palace Ming Dynasty Zhengde Emperor Hongzhi Emperor Song Dynasty Jiajing Emperor Zhang Juzheng Wang Xizhi Kangxi Emperor Qing Dynasty Shunzhi Emperor Qianlong Emperor Yongzheng Emperor Tongzhi Emperor Xianfeng List of Chinese gardens
Disclaimer