Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Jiuquan': China Gansu Prefecture-level city Prefecture (China) Han Dynasty Huo Qubing Xiongnu Later Han Dynasty Bento de Góis Dunhuang Yumen Aksai County Subei Mongol Autonomous County District (China) Jiangsu Suzhou 111 BC Central Asia Hexi Corridor Silk Road 1649 1873 Dungan revolt Hui people Qing Dynasty Zuo Zongtang Jiuquan Satellite Launch Center Inner Mongolia 1958 2003 Human spaceflight October 15 Shenzhou 5 Jiabiangou Silk Route Museum Xinminbao Group Battle of Yiwulu Ejin River Guazhou County Jinta County Li Jin Suzhou District Zhang Peili Zhang Zhi Li Xun Princess Li Jingshou Alice Mildred Cable Juqu Wuhui Qilian Mountains Yumenguan
Disclaimer