Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Kō no Moronao': Kanrei Nanboku-chō period Ashikaga shogunate Ashikaga Takauji Shogun Ashikaga clan Kitabatake Akiie Southern Court Taiheiki Bunraku Chūshingura Forty-seven Ronin Kabuki Kira Yoshinaka Kō no Moroyasu Ashikaga Tadayoshi Kannō disturbance Musō Soseki Zen Kō brothers Nianfo Hyōgo Prefecture Kannō Mukogawa River Harvard University Press Kō no Morofuyu Jōwa (Muromachi period) Shōhei Onoe Kikugorō III Hosokawa Yoriyuki
Disclaimer